5.9.2017 klo 10:26
Uutinen

Yrittäjä, tiesitkö näistä verotusmuutoksista?

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen tulee useita muutoksia marraskuusta alkaen. Yrittäjät.fi kertoo niistä tärkeimmät.

Marraskuu tuo useita muutoksia yhteisöjen ja yhteisetuuksien (esim. yhteismetsät) verotukseen.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.11.2017 yhteisöillä ja yhteisetuuksilla verovuoden 2017 osalta ja muilta verovelvollisilta verovuoden 2018 osalta.

Yrittäjien veroasiantuntija Sanna Linna-Aro listasi niistä viisi keskeisintä.

1) Yhteisöjen ja yhteisetuuksien uusi ennakkomenettely

Ennakon täydennysmaksu poistuu ja se korvataan lisäennakolla eli verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Muuttuneita sääntöjä ryhdytään soveltamaan yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksessa 1.11.2017 alkaen. Näin ollen ennakon täydennysmaksua voi maksaa viimeisen kerran 31.10.2017.

Marraskuusta 2017 alkaen ennakkoperintää voi täydentää verovuoden päättymisen jälkeen hakemalla Verohallinnolta lisäennakkoa. Ennakkoperintää voi täydentään yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen ilman korkoseuraamuksia. Eli jos ennakot eivät ole riittäneet 31.12.2017 päättyneen verovuoden verojen katteeksi, korko lähtee juoksemaan jäännösverolle jo 1.2.2018 alkaen.

Ennakon määräämisen ja muuttamisen määräajat pitenevät. Lisäksi on huomattava, että ennakkoa, ennakkoa koskevia muutoksia ja lisäennakkoa on haettava sähköisesti marraskuusta 2017 alkaen. Hakemuksen voi tehdä joko OmaVerossa, Ilmoitin.fi:ssä tai Tyvi -palveluiden kautta.

Lisätietoja >>

2) Verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään tulee muutoksia

Yhteisöjen ennakkoveron ja jäännösveron eri erillä ei enää ole omaa viitenumeroa, vaan marraskuusta alkaen kaikki ennakkoverot ja jäännösveron erät maksetaan verolajikohtaisella tuloveron viitteellä.

Jatkossa maksu käytetään tuloveroihin uusien säännösten mukaisessa järjestyksessä eli enää ei voi valita, mitä tuloveron erää maksaa. Maksu käytetään tuloveroihin niiden vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä. Jos veroilla on sama vanhentumispäivä, maksu käytetään verojen eräpäivän mukaisessa järjestyksessä.

Myös yhteisöjen tuloverojen tilinumero muuttuu. Uuden tuloverojen viitenumeron ja tilinumeron saa OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista. Yhteisöjen tuloveroa voi maksaa jatkossa myös OmaVerossa verkkomaksuna.

Yhteisöjen ennakko- ja jäännösverot sekä veronpalautukset merkitään jatkossa yhteenvedolle, jossa oma-aloitteiset verot näkyvät jo nyt. On huomattava, että puutteet oma-aloitteisten verojen tai tuloveron ilmoituksissa estävät veronpalautuksen molempien verojen osalta.

Lisätietoja >>

3) Tuloveroilmoitukset tulee antaa jatkossa sähköisesti

Marraskuusta alkaen yhteisöjen ja yhteisetuuksien on annettava tuloveroilmoitus sähköisesti. Sähköistä ilmoittamista varten yhteisö tarvitsee Katso-tunnisteen. Jos Katso-tunnistetta ei vielä ole hankittu, sellainen kannatta nyt hankkia. Vaihtoehtoisesti voidaan valtuutta esimerkiksi kirjanpitäjän antamaan yrityksen ilmoitukset sähköisesti.

Jatkossa veroilmoituksen antaa paperilla vain erityisestä syystä, esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Yrityksen ei tarvitse hakea erillistä lupaa paperista ilmoittamista varten eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen.

Lisätietoja >>

4) Muutoksia korkojen laskentatapaan

Jatkossa korkoja lasketaan pitemmältä ajalta jäännösverolle ja veronpalautukselle sekä silloin, kun ilmoittaminen on laiminlyöty. Korot lasketaan todellisten päivien mukaan ja verovuosittain.

  • Huojennettu viivästyskorko korvaa maksettavan yhteisökoron. Huojennettua viivästyskorkoa lasketaan lähtökohtaisesti verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä ennakolle, jäännösverolle ja verotuksen muutoksen yhteydessä verolle määrättyyn eräpäivään asti.
  • Palautuskorko korvaa palautettavan yhteisökoron. Koron laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä tai maksupäivää seuraavasta päivästä, jos vero on maksettu verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen.
  • Viivästyskorko korvaa viivekoron sekä veronlisäyksen. Viivästyskorkoa lasketaan verolle, jonka verovelvollinen maksaa eräpäivän jälkeen.

Lisätietoja >>

5) Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallintoon

1.1.2018 alkaen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet yritykset maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot Verohallinnolle. Jatkossa kaikki arvonlisäverotukseen liittyvät asiat voidaan hoitaa Verohallinnon kanssa.

Maahantuonnin arvonlisäveroilmoitukset annetaan jatkossa oma-aloitteisesti. Yritykset ilmoittavat kaikki arvonlisäverot samalla verokauden veroilmoituksella. Maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista varten yrityksen tulee laskea veron peruste ja veron määrä oma-aloitteisesti. Merkittävä parannus nykytilaan on, että maahantuonnin arvonlisäveroa ei enää tarvitse maksaa ennen sen vähentämistä, kun yritys kohdistaa veron ja sen mahdollisen vähennyksen tullauskuukaudelle.

Yksityishenkilöt ja sellaiset yritykset, jotka eivät ole arvonlisäverorekisterissä, hoitavat jatkossakin Tullissa tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotukseen liittyvät asiat.

Pasi Lehtinen

pasi.lehtinen@yrittajat.fi