Yrittäjäristin suurristin jakosääntö

Suomen Yrittäjien hallitus vahvistanut syksyllä 2002

Suomen Yrittäjien Yrittäjäristin Suurristi on huomionosoitus henkilölle, joka yksityisenä yrittäjänä tai yksityisen yrittäjyyden edistäjänä on erityisen ansioitunut ja/tai omalla panoksellaan vaikuttanut merkittävästi Suomen Yrittäjien tai sen jäsenjärjestöjen luottamustehtävissä ja/tai osallistunut yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin vähintään maakuntatasolla edistäen niissä yksityistä yrittäjyyttä.


Yrittäjäristin Suurristi voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisen ansioitunut vähintään kahdessa edellä olevassa asiakokonaisuudessa. Edellisestä huomioinnista yrittäjäristillä tai järjestöansiomerkillä tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta ennen seuraavan merkin myöntämistä.


Yrittäjäristin Suurristiä haetaan Suomen Yrittäjien Yrittäjäristilautakunnalle osoitetulla hakemuksella tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Ehdotuksen Yrittäjäristin Suurristin myöntämisestä tekee Suomen Yrittäjien jäsenyhteisö tai -yritys. Hakijan tulee vakuuttaa, ettei hänellä ole tiedossaan asianomaisesta henkilöstä tai hänen yrityksestään mitään sellaista seikkaa, joka olisi omiaan heikentämään kyseisen huomionosoituksen tai yrittäjyyden arvostusta.


Yrittäjäristin Suurristit numeroidaan.


Kielteisiin päätöksiin liitetään valitusmahdollisuus, joka osoitetaan Suomen Yrittäjien puheenjohtajistolle, jonka tulee ottaa kantaa asiaan kahden viikon sisällä valituksen saapumisesta.


Suomen Yrittäjien hallitus määrää Yrittäjäristin Suurrististä perittävän hinnan.


Yrittäjäristin Suurristin saajista pidetään luetteloa Suomen Yrittäjien toimistossa.


Yrittäjäristilautakunta voi erityisistä syistä poiketa tässä jakosäännössä olevista myöntämisperusteista.


Muutokset näihin ohjeisiin tekee Suomen Yrittäjien hallitus.

Hakemuksen käsittelee Suomen Yrittäjien Yrittäjäristilautakunta, käsittelyaika on noin 2 viikkoa.