Suomen Yrittäjien valtuuston kannanotot

Suomen Yrittäjien valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Se ottaa kantaa ajankohtaisiin Yrittäjille tärkeisiin asioihin.

Suomen Yrittäjien valtuuston kannanotto 25.5.2021:

Työssäkäyntialueet ovat kuntia laajempia

Yrittäjät on huolissaan työllisyys- ja yrityspalveluiden siirrosta kunnille. Uudistuksen haitat eivät saa olla sen hyötyjä suuremmat. Pitää muistaa, että työssäkäyntialueet ovat paljon kuntia laajemmat eikä uudistus saa johtaa kuntaverojen kiristymiseen, Suomen Yrittäjien valtuusto toteaa kannanotossaan tiistaina.

Kuntavaaleissa on olennaista tiedostaa, että kuntien rooli valtuustokaudella muuttuu, jos työllisyys- ja yrityspalvelut siirretään valtiolta kunnille puoliväliriihen linjauksen mukaisesti. Kunnat toimisivat jatkossa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden ensisijaisena järjestäjätahona.

Muutos on iso ja se tapahtuu tilanteessa, jossa Suomi toipuu koronasta ja monella yrityksellä on työvoimapula.

Yrittäjät muistuttaa, että uudistus ei yksin tuo uusia työpaikkoja. Se voi onnistua, jos jo valmistelussa tunnistetaan työllistävien yritysten tarpeet. Nykyään yrittäjät etsivät työntekijöitä pääosin muualta kuin julkisista työllisyyspalveluista.

Yrittäjyys tunnistettava työllistymiskeinona

Työllisyyspalveluiden saatavuuden lisäksi yrittäjäjärjestö muistuttaa, että yrittäjäksi aikovat saavat eri puolilla maata erilaista palvelua eri toimijoilta.

Uudistuksessa pitää varmistaa toimintatavat, joilla yrittäjäksi aikova saa yrittäjyyteen liittyvän perusneuvonnan sekä julkisen tuen yritystoimintansa aloittamiseen samanlaisena ja yhtä laadukkaana eri puolilla maata. Yrittäjyys pitää tunnistaa tärkeänä työllistymiskeinona.

Yrittäjien palveluille yksi luukku

Myönteistä uudistuksessa on se, että rahoitusjärjestelmä ja kuntien vastuu alueensa työllisyydestä yhdistettynä muihin elinvoimatoimiin voi kannustaa parempiin palveluihin.

Kuntien kaikkia työllisyys- ja elinkeinopalveluita pitää tarkastella kokonaisuutena ja luoda yrittäjille monessa yhteydessä kaivattu yksi luukku.

Parhaat osaajat tuottamaan palveluita

Muiden kuin lakisääteisten viranomaispalveluiden tuotantotapa perustuisi jatkossakin julkisen sektorin oman tuotannon ja markkinoilta hankittavan palvelun yhdistelmiin.

Yrittäjät korostaa, että kunnilla on iso vastuu monituottajuuden hyödyntämisestä eli siitä, että työttömille ja yrityksille järjestettäviä palveluita tuottavat parhaat mahdolliset osaajat – myös yrityksistä ja järjestöistä. Jos kunta vain suosii omiaan, uudistus epäonnistuu.