Yrittäjät EU:ssa

Edunvalvonta ja vaikuttaminen EU:ssa on elintärkeää suomalaisyrityksille, sillä yli puolet yrityksiä koskevasta sääntelystä on EU-lähtöistä. Suomen Yrittäjät osallistuu sekä Suomessa tehtävään EU-lainsäädäntövalmisteluun että EU-vaikuttamiseen Brysselissä.

Kotimaassa tehtävä EU-edunvalvonta toteutetaan Suomen hallituksen EU-valmistelujaosten kautta.

Suomen Yrittäjillä on pysyvä edustus Brysselissä (Spaces European District, Rue Belliard 40, Brussels 1040, Belgium), jossa EU-edunvalvonta on järjestetty yhteistyössä suomalaista liikennesektoria edustavan Finmobilityn kanssa. Suomen Yrittäjien edunvalvonta kohdistuu unionin keskeisiin aloite- ja päätöksentekoelimiin EU-komissioon, neuvostoon ja EU-parlamenttiin hyödyntäen laajaa yrittäjyyden sidosryhmä- ja vaikuttajaverkostoa Brysselissä.

Suomen Yrittäjien EU-edunvalvonnan tärkeä tukipilari on eurooppalainen pk-yrittäjäjärjestö SMEunited, joka vaikuttaa EU-lainsäädäntöön eurooppalaisten pk-yritysten näkökulmasta. Se edustaa 70 pk-yritysjärjestöä 30 maassa, joissa on 12 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä. Suomen Yrittäjät osallistuu aktiivisesti järjestön työryhmiin ja valiokuntiin, joissa yhteiset edunvalvontalinjaukset päätetään. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja toimii järjestössä sosiaali- ja työlainsäädäntöasioita käsittelevän valiokunnan puheenjohtajana ja koko järjestön varapuheenjohtajana.

Suomen Yrittäjillä on edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa, jossa kokoontuvat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien edustajat. Komitean keskeinen tehtävä on tuoda kansalaisyhteiskunnan näkemykset EU:n lainsäädäntöaloittesiin Euroopan parlamentille, Euroopan Unionin neuvostolle ja Euroopan komissiolle antamiensa lausuntojen kautta.