Muut koulutusta antavat yksiköt

Ajantieto Oy

Taloushallinnon ja työelämätaitojen koulutukset. Ajantiedon koulutukset ovat käytännönläheisiä ja osaamistarpeita ennakoivia ja positiivisia. Ajantieto tuottaa taloushallinnon ajankohtaiskoulutuksia sekä kotimaisiin että kansainvälisiin tarpeisiin.