Metsätaloutta palveleva toiminta | JUNGSUND

Alcea Ab

Tarjoamme vankkaan kokemukseen perustuvaa henkilökohtaista palvelua. Koulutamme ja osallistumme johtamisjärjestelmien (ISO 9001 & ISO 14001) kehitystyöhön asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Voimme toimia taustatukena tai projektinjohtajana ympäristöön, laatuun tai yhteiskunta- ja yritysvastuuseen liittyvissä johtamisjärjestelmien luomis- ja kehittämisprosesseissa. Palvelutarjontamme ulottuu kertaluontoisista työsuorituksista aina pitkäjänteisiin tukitoimenpiteisiin, ja kulloisenkin toimeksiannon vaatimuksista riippuen voimme suorittaa tehtävämme paikan päällä tai etäyhteyden avulla. Asiakaskuntamme koostuu niin tuotantoyrityksistä, palveluyrityksistä kuin myös julkishallinnon alan toimijoista. Palvelutarjontamme kattaa myös sisäiset tarkastukset, koulutuksen, riskianalyysit, puun alkuperäketjun sertifioinnit (FSC ja/tai PEFC) sekä erityyppiset selvitykset.