Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu | LAPUA

Aluetaito Oy

Aluetaito Oy tarjoaa suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita maa- ja vesirakentamisen toimialalla kunnille ja kaupungeille, yrityksille ja yhteisöille sekä yksityishenkilöille.