Taiteellinen luominen

Anya Productions Ky

Anya Productions tarjoaa kulttuuri- ja taidetapahtumien tuottamisen koko kaaren – suunnittelusta käytännön toteuttamiseen. Toteutamme tuotannot kehittämispalveluna, joiden avulla autamme muita toimijoita kulttuurin ja taiteen kentällä onnistumaan. Voimme olla myös ulkoistettu projektin hallinnoija, jolloin taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle vapautuu resursseja keskittyä ydinosaamiseensa. Laajan verkostomme kautta pystymme myös välittämään henkilöstöresursseja erilaisiin taide- ja kulttuurialan projekteihin. Asiakkaanamme on yksittäisiä taiteilijoita, taiteilijaryhmiä, luovan alan yrityksiä ja julkisen palvelun toimijoita. Anya Pro kehittää yhteistyötä Art Market Finland -konseptin kanssa. Tässä saatamme yhteen taiteilijat ja asiakkaiden (henkilöiden sekä yritysten) tarpeet. Kehitämme konseptia, missä taiteilijoille avautuu monipuolisia mahdollisuuksia myydä teoksiaan sekä osaamistaan myös ulkomaille.