Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut | YLÖJÄRVI

Cirous Oy

Porkkanapankki on muutosjohtamisen ja kannustamisen työkalu. Sillä ohjataan ja kannustetaan ihmisiä huomioimaan ja toteuttamaan erilaisia tehtäviä, mitkä ovat liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä. Yritykset käyttävät sitä pääosin kahdella eri tarkoituksella; tehostamaan myyntiä ja myynnillisyyttä tai parantamaan työhyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä.