Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen | ESPOO

Faunatica Oy

Tuotamme luontoarvoihin liittyviä ­palveluja: luonto­selvitykset, Natura- ja luontovaikutuksen arvioinnit sekä hoito­suunni­telmat