Muu liikkeenjohdon konsultointi | ESPOO

Finanssitaito Oy

Finanssitaito Oy on suomalainen konsulttiyhtiö jonka ensisijainen missio on auttaa yrityksiä löytämään tilanteeseensa sopivia rahoittajia ja rahoitusratkaisuja. Rahoittajien etsinnässä ja valinnassa keskitymme ammattimaisesti toimiviin, lähinnä finanssialan toimiluvan omaaviin tahoihin joille yritysten rahoittaminen on jokapäiväistä toimintaa. Rahoitusta hakevan yrityksen edun mukaista on että rahoituspäätökset syntyvät nopeasti ja luotettavasti. Finanssitaidon rahoituskonsulttien laajat yhteydet ja luottamukselliset suhteet alan toimijoihin on tärkein perusta onnistuneen rahoitusratkaisun löytymiselle. Finanssitaidon organisaatio ja asiantuntijaverkosto koostuu paitsi rahoitusalan osaajista, kokeneista yrittäjistä ja yrittäjäkokemuksen omaavista liiketoimintaosaajista. Menestyksemme kulmakiviä ovat ymmärrys sekä yritysten että rahoittajien näkökulmista ja tavoitteista.