Sähkötekninen suunnittelu | KALAJOKI

FIXULUX OY

Olemme ulkovalaistuksen älykkään ohjauksen suunnittelua, valaistuslaitteiden yhteensopivuuden testausta ja ohjausmenetelmien koulutusta tarjoava yritys. Kehitämme myös valaistuksen ohjauksen suunnitteluun ja simulointiin työkaluja. Simulointityökalun avulla voidaan selvittää energiansäästö erilaisilla ohjausprofiileilla ennen käyttöönottoa. Simuloinnin sijasta voidaan tehdä myös mittaus todellisessa kenttäympäristössä. Näillä menetelmillä kohteeseen voidaan valita taloudellisin ohjausratkaisu. Laadimme kunnille ja kaupungeille ulko- ja katuvalaistuksen hankintaan kilpailutusdokumentaation. Voimme tehdä myös valaistusverkon inventoinnit ja valaistuslaskennan yhteistyökumppaneidemme kanssa.