Turvallisuusjärjestelmät | PARAINEN

Froan Security Oy

Olemme turvallisuussuunnittelupalveluihin keskittynyt asiantuntijayhteisö. Tarjoamme asiakkaillemme lisäarvon korkeatasoisilla turvallisuuden analyysi- ja suunnittelupalveluilla. Asiakasyrityksellämme voi olla lähtökohtana yritysturvallisuusselvitys kansainvälistä tai kansallista yhteistyötä varten tai omaehtoinen intressi kilpailukykytekijän suojaamiseksi organisaatioturvallisuutta kehittämällä. Yritysturvallisuusselvitykseen perustuvassa organisaatioturvallisuuden kehitystyössä käytämme Kansallista turvallisuusauditointikriteeristöä (KATAKRI). Kilpailukykytekijän suojaaminen tai tietoturvavelvoitteet voivat edellyttää myös hajasäteilyn (TEMPEST) huomioon ottamisen. Asiantuntemuksemme kattaa myös hajasäteilyltä suojautumisen tekniset järjestelyt. Olemme valmistelleet asiakkaitamme viranomaisen suorittamia KATAKRI turvallisuusauditointeja varten, auttaneet asiakkaitamme parantamaan yritysturvallisuutta hallinnollisen-, teknisen-, tila- ja tietoturvallisuuden osa-alueilla.