Kone- ja prosessisuunnittelu | SUOLAHTI

HAL Greteco Oy

Yritys suunnittelee,valmistaa ja markkinoi työkoneita sekä niiden lisävarusteita. Peruslähtökohtana tuotteiden toteutuksessa on korkea laatu,helppokäyttöisyys ja tehokkuus. Yritys tarjoaa myös suunnittelupalveluja kone- ja ohutlevytuotteiden suunnitteluun. Konsulttipalvelumme ydinosaamista ovat valmistavan yrityksen toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen sekä uusien tuotteiden ja tuoteideoiden realisointi kaupalliseksi tuotteeksi. Tuottavuuden kehittämisessä kartoitamme ensin yrityksen resurssit ja panostukset eri osa-alueilla. Tämän jälkeen tehdään suunnitelmat tuottavuuden parantamiseksi pitäen huolta siitä että kokonaisuus kehittyy oikeaan suuntaan ja tulokset näkyvät alarivillä.