Muu maaliikennettä palveleva toiminta | SASTAMALA

Hinaus Jari-Antero Oy

Kaikkien ajoneuvojen hinaukset ja poiskuljetukset. Kaikenlaiset siirtokuljetukset. Välivarastointi. Ovenavauspalvelu. Vanhojen romuautojen poiskuljetukset, hävittämiset ja romutustodistukset.