Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu | NURMIJÄRVI

Insinööritoimisto Mika Laakso Oy

Teemme pohjatutkimuksia (maaperätutkimuksia) Nurmijärvellä ja lähikunnissa. Maastossa tehtyjen kairausten ja maanäytteiden ottamisen jälkeen tehdään kirjallinen perustamistapalausunto.