Rakennuspaikan valmistelutyöt | BARÖSUND

J-E Holmberg Oy Ab

raivaus, purku ja pohjarakentaminen, maa - ja vesirakentaminen, ruoppaukset, lauttakuljetukset, teiden kunnossapitoa, jätevesijärjestelmän suunnittelu ja asentaminen