Metsätaloutta palveleva toiminta | JAMALI

J.Koo MoniPalvelut

Kylänlahdentie 38 81810 JAMALI

Toimialani sisältää metsänhoito- ja luontopalvelut mm. taimiston istutus ja raivaus. Kiinteistöjen pienehköt rakennus- ja remontointityöt, kiinteistöjen hoito sekä maisemanhoito.