Rakennuspaikan valmistelutyöt | RÖÖLÄ

Kaivuu ja Kuljetus P & T Mäkelä Ay

raivaus, purku ja pohjarak.