Lastinkäsittely | NURMES

Karjalan Konepojat Oy

Sahatavaran ja raakapuun terminaalilastaus, maansiirtotyöt, monipuolinen kalusto