Tekniikan tutkimus ja kehittäminen | ROVANIEMI

Kataja Innovations Oy

Olemme tuotesuunnitteluun ja tuotteistamiseen erikoistunut suunnittelutoimisto.