Muu tekninen palvelu | LESTIJÄRVI

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu

Yritys tarjoaa kaavoitukseen ja maankäyttöhankkeisiin liittyviä muinaismuistolain (295/1963) ja maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) edellyttämiä arkeologisia selvityksiä.