Rakennuspaikan valmistelutyöt | RAVIJOKI

Kinnasviikki Oy

Suuntaporausta olemme tehneet vuodesta 2009. Toteutamme suuntaporauksia ja alituksia vesiosuuskunnille, rakennusyrityksille, kaupungeillle ja kunnille. Myös maalämpöputket kuuluvat toimialaamme. Toiminta-alueemme on koko Etelä-Suomi sekä Keski- ja Itä-Suo