Muu tekninen palvelu | ESPOO

KM Project Oy

KM Project Oy harjoittaa liikenteen palvelujen ja erityisesti jakeluasemarakentamisen, kunnossapidon, ympäristö- sekä turvallisuuskysymysten teknistä suunnittelua, konsultointia sekä projektinjohtopalveluita.