Tavanomaisen jätteen keruu | KOTKA

Koneellinen puhdistushuolto Sakka Oy

kaivojen tyhjennys ja puhdistus