Rakennuspaikan valmistelutyöt | LAPPEENRANTA

Konepalvelu Helkala Oy

Kaikenlainen koneilla suoritettava työ, mm. kiinteistön hoitotyöt, maankaivu- ja kuormaustyöt, laikutus sekä puuntaimien istutustyöt jne. omistaa ja h