Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut | HELSINKI

Kotona Asuen Seniorihoiva

Niemenmäentie 8, liiketila 00350 HELSINKI

Kotona Asuen Seniorihoiva on luotettu ei-sairaanhoidollisen hoivan lähde senioreille. Tarjoamme erilaisia kotihoidon tukipalveluita kuten kumppanuus- ja seuranpitopalveluita, ruoanvalmistusta, kevyttä kodinhoitoa, lääkemuistutuksia, asiointi- ja kuljetusapua sekä vaativampaa hoivaa kuten henkilökohtaista avustamista, alzheimer- ja dementiahoivaa. Hoivanantajamme kannustavat, avustavat ja piristävät senioreita heidän päivittäisissä toimissaan tarkoituksena parantaa seniorin elämänlaatua ja tukea hänen itsenäisyyttään. Kaikki palvelumme mahdollistavat seniorin asumisen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.