Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito | LAHTI

Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassi Oy

Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassi Oy on yksityinen, 5-paikkainen lastensuojelun sijaishuollon erityistason laitoshoidon yksikkö, joka tarjoaa korkeatasoista, sijoitettujen lasten ympärivuorokautista laitoshoidon palvelua avohuollon tukitoimena sijoitetuille, kiireellisesti sijoitetuille sekä huostaan otetuille lapsille. Tarjoamme laadukkaita sijaishuollon palveluita lapsille ja perheille, jotka jäävät nykyisessä järjestelmässä lastensuojelun ja psykiatrian palveluiden välimaastoon. Tavoitteellisilla, intensiivisillä ja lyhyemmillä sijoitusjaksoilla vahvan osaamiseen omaavassa erityistason laitoshoidon yksikössä pyritään saamaan lyhyellä jaksolla mahdollisimman hyviä tuloksia aikaan. Kompassissa turvallisten, ammatillisten aikuisten läsnäolo ja fyysisesti turvalliset tilat mahdollistavat lapsen hoidon päivystysluontoisestikin akuuteissa tilanteissa. Lapsia voidaan ottaa vastaan ympäri vuorokauden lyhyelläkin varoitusajalla. Kompassi tarjoaa myös mahdollisuuden lapselle järjestettäviin tukijaksoihin silloin, kun perheen arki lapsen kanssa on haastavaa tai perheessä esiintyy vanhempien uupumusta. Palvelun kohderyhmään kuuluvat peruskouluikäiset, 7-17-vuotiaat, kriisi- ja arviointijaksoa, hoito- ja kuntoutusjaksoa tai tukijaksoa tarvitsevat vakavasti oirehtivat lapset sekä vaarallisesti oirehtivat, joko itselle tai muille uhaksi olevat lapset. Kompassiin tulosyynä ovat mm. arkea hankaloittava neuropsykiatrinen oirehdinta, käytös-, mielenterveyden- ja/tai päihdehäiriö sekä hankaluudet koulunkäynnissä. Työskentelyn viitekehys on luonteeltaan voimavarakeskeistä, kuntouttavaa ja ennakoivaa, vaikeita asioita ja teemoja kaihtamatta. Voimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla lapsen käsitystä itsestään ja omista kyvyistään. Kompassin laadukkaat palvelut perustuvat ammattilaisten hyvään yhteistyöhön sekä vahvaan lastensuojelun, psykiatrian, neuropsykiatrian ja päihdetyön osaamiseen.