Muut palvelut liike-elämälle | OULU

KukkoLasse Oy

TIIMIJOHTAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI Johtamisvalmentamisen palvelut yritysten johdolle, esimiehille ja tekijätiimeille tarjoavat organisaatioille tilaisuuden löytää kohennettavia aihealueita. Voimme valjastaa piilevää potentiaalia voimavaraksi ja löytää kehittymismahdollisuudet hitsautua yhtenäiseksi menestyjätiimiksi. Valmennan ja konsultoin työyhteisöjä tarkoituksenmukaiseen ja dynaamiseen työskentelyyn huomioonottavassa ja rennossa ilmapiirissä – yhdessä. Johtoajatuksenani on, että parhaimmillaan johtaja saa joukkonsa jäsenet tuntemaan itsensä tärkeiksi, minkä vaikutuksesta he päätyvät tekemään aidosti epäitsekkäitä tekoja.