Metsänhoito | PILPALA

Kuumapuu Oy

Metsäpalveluyritys Kuumapuu Oy palvelee yksityisiä metsänomistajia, yrityksiä ja yhteisöjä. Metsuri- ja metsäasiantuntijapalveluihimme kuuluvat taimikonhoito, puukauppa, metsänuudistus, metsäsuunnittelu, metsätilan arvonmääritys, metsäneuvonta ja pihapuiden kaato.