JYVÄSKYLÄ

Lääkehoidon Turva

Lääkehoidon asiantuntijapalvelut. Lääkitysturvallisuuden auditointi ja sertifiointi. Koulutukset. Lääkehoidon arvioinnit monilääkityille. Lääkehoitosuunnitelmat yrityksille.