Rakennuspaikan valmistelutyöt | PARKANO

Maanrakennus K Viitaharju Oy

maanrakennus: ojan kaivuut, rakennusten pohjien ja teiden teot, soran ja murskeen toimitukset