Metsätaloutta palveleva toiminta | PORI

Metsäpalvelu Virtanen

Metsänhoitoa ja puuntuottamista palveleva toiminta. Taimikonhoidot, istutukset, hakkuun ennakkoraivaukset, hakkuut miestyönä ja metsäneuvonta.