Metsätaloutta palveleva toiminta | RUUKKI

Metsätoimisto Kiramo Oy

Metsätoimisto Kiramo tarjoaa metsänomistajille metsien hoitoon liittyviä palveluja: metsäsuunnittelu, metsänhoitotöiden- ja hakkuiden suunnittelu ja toteutus sekä puukaupassa avustaminen. Metsäomaisuuden hoitoon liittyvät palvelut: metsäarviot esim. kiinteistön kauppaa, sukupolvenvaihdosta tai perunkirjoitusta varten. Metsäkiinteistöjen välitys ja kauppakirjat. Veroilmoitukset.