Tekniikan tutkimus ja kehittäminen | TURKU

MJJMäkinen Osakeyhtiö

Pellonperänkatu 1 I 89 20740 TURKU

Sähkötyöturvallisuuskoulutusta sähkölaitteiden valmistajille sekä sähkölaitteistojen rakentajille (Sähköalan lainsäädäntö ja SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardi) Sähkötekniikan ja SFS 6000-pienjännitesähköasennusstandardien opetusta oppilaitoksille, sähkölaitteiden valmistajille, sähköurakoitsijoille ja teollisuuteen. Sähköturvallisuustutkinto S1-S3 valmennuskurssit. Sähkön ABC-koulutus ei-sähköalan-ammattihenkilöille. Teollisuuden sähkö- ja automaatiojärjestelmien käyttöönottokoulutus Sähkölaitteiden käyttöohjeiden valmistaminen, suomentaminen ja oikoluku. Kotimaisten kustantajien ammatillisten oppikirjojen myynti oppilaitoksille.