Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | VESIVEHMAA

Salsa Concept Oy

Salsa Concept Oy on kiinteistökehitykseen erikoistunut suunnitteluyhtiö, joka toimii eri alojen suunnittelijoiden kanssa koalitiossa. Samaan verkostoon kuuluu graafisia suunnittelijoita, sisustussuunnittelijoita, arkkitehteja ja tutkijoita. Asiakaskunta vaihtelee kahvioista kaupunginosiin ja hyvä konsepti synnytetään yhdessä asiakkaan, loppukäyttäjän ja eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Lopputuloksena syntyy parempia tiloja työskentelylle, törmäytymiselle, asumiselle ja viihtymiselle.