Kone- ja prosessisuunnittelu | TAMPERE

T-Suunnittelu Oy

T-suunnittelun vahvuus on tarvittaessa ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus yhdistää olemassa olevaa tekniikkaa uuteen ja tehdä asioita uudella tavalla. Tuotteen suunnittelun onnistumiseen auttaa valmistustekniikan hyvä hallinta. Yrityksellä on myös hyvät suhteet osaaviin ihmisiin konepajoissa.