Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus | OULU

TietoKaira Oy

TietoKaira tuottaa lisäarvopalveluja terveydenhuollon asiakkaille heidän tietojärjestelmiensä sisältämistä tiedoista. Organisaatio voi tarvita apua esimerkiksi tiedon löytämisessä omista tietokannoistaan, tietojen yhdistelemisessä eri lähteistä ja tietojen jalostamisessa BI-sovelluksiksi. BI-sovelluksen tehtävä on esimerkiksi tietojohtamisen tukeminen, tietyn sairauden hoitotavoitteiden toteutumisen seuraaminen, hoidon kohdentumisen parantaminen, hoidon vaikuttavuuden analysointi tai sote-palvelujen tuottaminen kustannustehokkaammin. Siihen soveltuva ratkaisu voi olla visuaalinen QlikView-sovellus, asiakaskohtainen erikoisraportti tai summakuutio (OLAP). Ottamalla oleellinen faktatieto johtamisen tueksi organisaatio pystyy tehostamaan toimintaansa ja parantamaan omia palvelujaan. Tarjottavat palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Sellaiset palvelut, jotka ovat monistettavissa useille asiakkaille, tuotteistetaan selkeiksi tuotepaketeiksi. Palvelut tuotetaan ketterästi ja mahdollisimman laadukkaina.