Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen | KUOPIO

TK-Eval

TK-Eval on asiantuntijayritys, joka tarjoaa asiakkailleen arviointeja sekä erilaisia aluekehittämiseen ja ohjelmalliseen kehittämiseen liittyviä tutkimus- ja kehityspalveluja. Yrityksen toimistot ovat Kuopiossa ja Sonkajärvellä. TK-Eval on perustettu vuonna 2004. Yrityksen omistavat ja siinä kokoaikaisesti työskentelevät erikoistutkijat Keimo Sillanpää ja Tommi Ålander. TK-Eval työllistää toimeksiantoperiaatteella osa-aikaisesti myös useita alihankkijoita. TK-Evalin asiantuntijat ovat hankkineet vahvan osaamisen lähinnä kehittämistoimintaan liittyvistä tutkimustehtävistä vuodesta 2000 lähtien. He ovat toteuttaneet huomattavan joukon arviointeja, arviointitutkimuksia ja erilaisia selvityksiä. Töiden tilaajina ovat olleet eri ministeriöt, työvoima- ja elinkeinokeskukset, ELY-keskukset, maakuntaliitot, oppilaitokset, seutukunnalliset organisaatiot, kunnat, yritykset sekä yksittäiset projektit. TK-Eval on toteuttanut monia toimeksiantoja usean yliopiston sekä julkisen ja yksityisen tutkimuslaitoksen alihankkijana tai koordinoiden erilaisten tutkimuskonsortioiden yhteistyötä.