Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus | HYVINKÄÄ

Trendel Oy

Toteutamme teknologisia ratkaisuja, joilla helpotetaan ikäihmisten asumista, omaishoitajien työtaakkaa sekä sairaalasta kotiutuvien henkilöiden selviytymistä arjen askareista. Tarjoamme myös henkilöstönvuokrausta lyhytaikaisiin työsuhteisiin palvelualoille. Olemme mukana kehittämässä pienyritysten palveluverkostoa Hyvinkäälle.