Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta | TURKU

Turun kauppakamari

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Se on yksi Suomen yhdeksästätoista kauppakamarista. Kauppakamaritoiminta perustuu kauppakamarilakiin ja yritysten vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamarin tehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen ja yhteisten etujen valvominen. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kauppakamari vaikuttaa viranomaisiin ja lainsäädäntöön elinkeinoelämän etuja valvoen, kehittää markkinataloutta sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kauppakamari järjestää myös ajankohtaiskoulutusta, edistää ulkomaankauppaa sekä edistää jäsentensä verkostoitumista. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917. Turun kauppakamarilla on yli 1 600 jäsentä, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.