TAMPERE

Varakarhu Oy

Kiinteistöjen, asunto-osakkeiden, toimitilojen, maa-alueiden, arvopaperien, ajoneuvojen, alusten ja työkoneiden ostaminen, myyminen, vuokraaminen ja omistaminen.