16.3.2006 klo 15:48
Tiedote

Arvelan työryhmän esitykset nostavat investointikynnystä ja lisäävät kustannuksia

Valtiovarainministeriön ylijohtajan Lasse Arvelan johtaman yritysverotuksen kehittämistyöryhmä esittää merkittäviä muutoksia sekä investointien hankintamenon poistojen tasoon sekä itse poistojärjestelmään.

Esityksillä on tältä osin merkittävät vaikutukset investointien rahoituskustannuksiin ja hallinnolliseen työhön. Valitettavasti suunta on pääasiassa negatiivinen, veroasiantuntija, varatuomari Leena Romppainen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Toteutuessaan työryhmän poistoihin liittyvät esitykset olisivat osaltaan siirtämässä kansainvälisten yritysten tekemiä investointeja Suomen rajojen ulkopuolelle. Kansainväliseen verokannoilla tapahtuvaan verokilpailuun on pystyttävä vastaamaan muilla keinoilla kuin heikentämällä investointien kannattavuutta.

Investointien rahoituskustannukset nousevat puolestaan Suomeen investoivilla yrityksillä, Leena Romppainen arvioi.

– Lisäkustannuksen vaikutuksia investointipäätöksille ei tule väheksyä. Kannustinlaskelmien perusteella investointien tuottovaatimukset voivat nousta jopa 20 prosenttia. Kansainvälisillä yrityksillä muutos vaikuttaisi investoinnin kohdentamiseen. Kotimaisilla yrityksillä investointien lisääntyvät rahoituskustannukset rasittavat taloutta. Kannustimien heikentäminen vähentäisi edelleen työllisyydenkin kannalta tärkeää investointihalukkuutta.

Poistojärjestelmään liittyviltä osin muistio on heikosti perusteltu, Romppainen väittää. IFRS-tilinpäätösstandardien käyttöönotto tai osakeyhtiölakiuudistus eivät edellytä esitetyn kaltaisia muutoksia.

– Esitys poistojärjestelmän uudistamiseksi lisäisi yritysten hallinnollista työtä – sen myöntää työryhmäkin. Erityisesti pk-yritysten resurssit joutuisivat kovalle koetukselle näiden joutuessa seuraamaan poistoja hyödykekohtaisesti nykyisen yhteisen menojäännöksen sijasta. Muutos kasvattaisi taloushallinnon kustannuksia tuomatta erityistä lisäarvoa sen paremmin liiketoiminnalle kuin verotukseenkaan.

Työryhmällä oli tehtävänä sovittaa yhteen IFRS-tilinpäätösjärjestelmä, osakeyhtiölakiuudistus ja verotus. Pääosin muistiossa esitetyt muutokset ovat perusteltavissa. Tosin osakeyhtiön varojen jakamisen verotuksellinen käsittely työryhmän esittämällä tavalla ei kaikissa tilanteissa vastaisi järjestelyn todellista luonnetta ja siirtäisi osinkoverotuksen piiriin tapauksia, jotka selkeästi tulisi käsitellä luovutustilanteena.

Lisätiedot: Suomen Yrittäjät. veroasiantuntija Leena Romppainen, p. 040 5123258

Tässä linkki valtiovarainministeriön sivuille, josta löytyy työryhmän raportti
http://www.vm.fi/vm/liston/page.lsp?r=100772&l=fi&menu=2622

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952, Raija-Liisa Konkola