6.2.2002 klo 09:53
Tiedote

Elinkeinoelämä vastustaa kasettimaksun laajentamista tallentaviin laitteisiin

Keskuskauppakamari, Suomen Yrittäjät, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom, vastustavat yhteisesti niin kutsutun kasettimaksun laajentamista esimerkiksi tietokoneiden kovalevyille, matkapuhelimiin ja digitaalilähetysten vastaanottimiin. Osa järjestöistä on jo antanut asiasta lausuntonsa opetusministeriölle.

Tekijänoikeuslaissa annetaan jokaiselle oikeus tehdä julkistetuista teoksista muutamia kopioita yksityistä käyttöään varten. Tästä kopioinnista aiheutuvia haittoja tekijänoikeuksien haltijoille korvataan edellä mainitulla kasettimaksulla. Kasettimaksu kerätään lähinnä musiikin tai elokuvan tallentamiseen soveltuvista tallennusalustoista, kuten c- ja VHS-kaseteista sekä CD-R-levyistä. Maksu peritään tyhjien tallennusalustojen maahantuonnin tai valmistuksen yhteydessä.

Opetusministeriön alainen tekijänoikeustoimikunta valmistelee ehdotusta EY:n tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevan direktiivin voimaansaattamiseksi. Opetusministeriö harkinnee myös kasettimaksun käyttöalan laajentamista. Laajentamista on esitetty muun muassa laitteille, joihin voidaan tallentaa digitaalisessa muodossa olevaa materiaalia.

Tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi edellyttää, että tekijänoikeuksien haltijat saavat sopivan hyvityksen teostensa kopioinnista yksityiseen käyttöön. Sopiva hyvitys maksetaan korvauksena teosten yksityisestä kopioinnista, joka ei ole kaupallista. Sopiva hyvitys on toissijainen suhteessa muihin tekijänoikeuksien haltijoiden saamiin korvauksiin ja käytettyihin teknisiin suojakeinoihin. Teknisillä suojakeinoilla voidaan estää aineiston vapaa kopiointi.

Kasettimaksun keräyspohjan laajentaminen tietokoneisiin ja matkapuhelimiin olisi ongelmallista. Yritysten kannalta järjestelmään liittyisi erityisiä epäkohtia, koska kerätty kasettimaksu ei oikeuta kopioimaan suojattua aineistoa yrityksessä. Tämän vuoksi maksun ei tule sisältyä yritykselle hankittaviin laitteisiin. Aineiston kopioimisesta yritystoiminnassa sovitaan erikseen oikeuden haltijan kanssa.
Elinkeinoelämän järjestöt katsovat, että sisällön tuottajien tulee kerätä korvaukset suoraan käyttäjiltä. Tämä voi tapahtua käyttämällä suojattuja jakelutapoja. Tekijänoikeuden haltija päättää itse siitä, millä ehdoilla teos tarjotaan yleisölle. Haltijan suostumuksella suojaamattomasti Internetiin saatetun materiaalin käytöstä ei voida edellyttää korvauksen maksamista.

FiCom, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto
Keskuskauppakamari, KKK
Suomen Yrittäjät, SY
Teollisuus ja Työnantajat, TT

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Eeva Laatikainen, FiCom p.(09) 681 21 00
Johtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari p (09) 69 69 69
Johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät p. (09) 229 221
Lainopillinen asiamies, Pekka Salomaa, TT p. (09) 68 681

OnLine uutiset
’); // –>
Puhelin (09) 2292 2952