8.5.2001 klo 09:59
Tiedote

Elinkeinonharjoittajien veronkevennys parantaa kannustavuutta yrittäjyyteen

Suomen Yrittäjien Suominen:
Elinkeinonharjoittajien veronkevennys parantaa kannustavuutta yrittäjyyteen

Elinkeinonharjoittajien verotukseen on tulossa kevennys, kun matalatuloiset pienyrittäjät saavat jatkossa valita yritystulon pääomatulo-osuudeksi nykyisen 18 prosentin sijasta kymmenen prosenttia. Tuloverolain muutosesitys koskee jo vuodelta 2001 toimitettavaa verotusta.

Lakimuutos koskee noin 28 000 elinkeinonharjoittajaa ja 45 000 maatalousyrittäjää. Veronkevennyksen nettovaikutus valtion kassaan on noin 45 miljoonaa markkaa.

– Tämä on rakenteellisesti merkittävä muutos, sillä Suomi on pienituloisille yrittäjille verotuksellisesti varsin ankara maa. Kannustin ei ole toiminut, koska yrittäjäksi siirtymistä on rangaistu joissain tapauksissa ankarammalla verotuksella, Suomen Yrittäjien johtaja Risto Suominen sanoo.

– Nyt ongelma korjaantuu ja kannustavuus paranee. Yrittäjille tämä oli tärkeä periaatteellinen korjaus, jolla madalletaan osaltaan myös kynnystä alkaa yrittäjäksi, Suominen jatkaa.

Lakiesitys korjaa yrittäjien kannalta merkittävän epäkohdan. Pienituloisella yrittäjällä pääomatulovero on saattanut olla korkeampi kuin ansiotulovero. Näissä tapauksissa elinkeinonharjoittajan verotus on ollut kireämpää kuin vastaavan tulotason ansiotuloja saavalla henkilöllä.

Kuluvan vuoden verotuksessa pienituloinen elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin vaatia, että hänen tuloistaan verotetaan pääomatulona osa, joka on 18 prosentin sijaan kymmenen prosenttia yrityksen nettovaroista. Tämä valinta on tehtävät ennen verotuksen valmistumista, eli käytännössä veroilmoituksen yhteydessä.

Jos yrittäjä ei esitä vaatimusta, verottaja käyttää 18 prosentin pääomatulo-osuutta verotuksessa. Pääomatulo-osuuden valintaoikeus koskee myös elinkeinotoimintaa yhteisesti harjoittavia yrittäjäpuolisoita sekä maatalousyrittäjiä ja –verotusyhtymiä.

-Lisätietoja: Suomen Yrittäjät, p. (09) 229 221
Johtaja Risto Suominen, p. (09) 229 221
Lainopillinen asiamies Anna Lundén, p (09) 2292 29 37, 050-544 3928
Viestintäpäällikkö Petri Nieminen, p. (09) 2292 2927, 050-547 7495