4.9.2015 klo 13:46
Tiedote

Hallitus uudistaa koulutusta rohkeasti – koulutussopimus käyttöön 2018

Hallitus kertoi tänään osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden sisällöistä. Nuorten mahdollisuutta saada ammatti ja työpaikka aiotaan helpottaa ottamalla käyttöön uusi koulutussopimusmalli vuoden 2018 alussa sekä vähentämällä oppisopimuksesta työnantajalle aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista kuormaa.

– Nämä uudistukset lisäävät selkeästi yritysten mahdollisuutta kouluttaa ja saada sopivia työntekijöitä, johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjät on ajanut nuorten koulutussopimusmallia, jossa lisätään ammatillisen koulutuksen työpaikalla oppimista. Nuorten oppisopimuskoulutuksessa puolestaan palkka sidottaisiin osaamisen kehittymiseen.

– Näin nuoret saavat aiempaa enemmän väyliä työelämään eri puolilla Suomea, myös siellä, missä välimatkat oppilaitoksiin ovat pitkiä, Lamppu sanoo.

Yrittäjien näkökulmasta hallituksen suunnitelmissa hyvää on myös esimerkiksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamien tuloksellisuusperusteiseksi, se että aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista parannetaan ja että korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön lisätään.

– Osaamisen kärkihankkeet haastavat koulutusjärjestelmän uudistumaan taloudellisesti vaikeissa tilanteessa. Toisaalta jokaiselle opettajalle myös tarjotaan mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen, Lamppu toteaa.

– Parantamisen varaakin on: digitalisaatio ja koulutuksen rakenteiden uudistukset kannattaisi ulottaa selkeämmin koko koulutusjärjestelmään.

Lisätietoja:
johtaja Veli-Matti Lamppu, p. 050 344 2554, veli-matti.lamppu@yrittajat.fi