Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

13.12.2016 klo 17:04
Tiedote

Hankintalaki hyväksyttiin – pk-yritykset paremmin mukaan julkisiin hankintoihin

Eduskunta hyväksyi tänään esityksen uudeksi hankintalaiksi. Lakiesitys parantaa markkinoiden toimivuutta ja pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin. – Muutoksissa toteutuu hyvin Suomen Yrittäjien pitkäaikaiset tavoitteet hankintojen jakamisesta osiin, sääntelyn yksinkertaistamisesta ja kilpailuhäiriöiden vähentämisestä, varatoimitusjohtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjistä sanoo.

Laki tulee voimaan vuoden 2017 alkupuolella. Pk-yritykset ovat odottaneet uudistusta, jotta mutkikas kansallinen sääntely poistuisi ja hankittavat kokonaisuudet pienenisivät niin, että pk-yrityksetkin pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuihin ja menestymään niissä.

Hankintojen keskittyminen on ollut pk-yrityksille suurin ongelma. Se on johtunut siitä, että ostoja on kilpailutettu niin suurina kokonaisuuksina, etteivät pienet yritykset ole pystyneet toimittamaan niin suurta määrää.

– Hankintojen jakamiseen kannustava säännös on tärkein keino auttaa pieniäkin yrityksiä mukaan hankintoihin ja huolehtia markkinoiden monipuolisuudesta, Antti Neimala kiittää.

Muita yrittäjille tärkeitä uudistuksia ovat hankintojen laillisuusneuvonta, uusi hankintojen neuvonta tarjoajayrityksille ja kansallisten hankintojen sääntelyn radikaali keventäminen. Laki myös kannustaa markkinavuoropuheluun ostajien ja myyjien välillä. Tuntemalla markkinat saadaan parempia tarjouspyyntöjä ja niihin parempia tarjouksia.

– Neuvonnan lisäämisellä vaikutetaan siihen, että tarjouspyynnöt muuttuisivat sellaisiksi, että pk-yritykset haluavat jättää tarjouksen, Neimala muistuttaa.

Sidosyksiköissä pohdittava siirtymäaikana, vetäydytäänkö markkinoilta

Kunnan tai muun julkissektorin omalta yhtiöltään tekemiin hankintoihin tulee vuodesta 2019 alkaen tiukat edellytykset kilpailuttamisvelvoitteesta poikkeamiseen. Sote-palveluissa siirtymäaika jatkuu vuoteen 2022 saakka.

– Siirtymäaika tulisi käyttää nyt kuntayhtiöiden omistajaohjauksessa viisaasti, ja pohtia markkinoilta vetäytymistä, Neimala sanoo.

Neimala muistuttaa, että sidosyksiköiden toiminta markkinoilla ei muutu kielletyksi.

– Ulosmyynnille säädettyjen rajojen ylittyessä omistajien ostot sidosyksiköiltä tulee vain ensin kilpailuttaa. Kyse on siitä, että kilpailun pitää olla reilua.

Kynnysarvot nousevat

Muutoksella nostetaan kansallisten hankintojen kynnysarvoja. Esimerkiksi tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksen raja nousee 30 000 eurosta 60 000 euroon.

– Kynnysarvojen alle jäävät pienhankinnatkin on uuden lain mukaan toteutettava avoimesti. Lakiuudistus on samalla kunnalle hyvä tilaisuus kehittää hankintojen ohjaamista, Neimala sanoo.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät, p. 040 173 7007, antti.neimala@yrittajat.fi
kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät, p. 050 550 3488, satu.grekin@yrittajat.fi