16.12.2016 klo 11:37
Tiedote

Helpotusta pienyrittäjille: Arvonlisäveron voi maksaa vasta, kun rahat ovat tilillä

Vuoden 2017 alusta lähtien yrittäjät voivat maksaa arvonlisäveron vasta, kun ovat saaneet rahat asiakkaalta. Tämä pienyrittäjille erittäin tärkeä lakimuutos tehtiin Suomen Yrittäjien aloitteesta.

Mahdollisuus maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen koskee yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa. Lakimuutos auttaa pienyrittäjiä ja parantaa osaltaan näiden maksuvalmiutta sekä helpottaa hallinnollista taakkaa. Tasavallan presidentti hyväksyi lakimuutoksen tänään. Suomen Yrittäjät on ajanut muutosta pitkään.

Nykyään myyntiajankohta määrittää arvonlisäveron maksuajankohdan. Arvonlisävero täytyy maksaa, vaikka suoritusta asiakkaalta ei vielä olisi tullut. Tämä on ajanut pieniä yrityksiä kassavaikeuksiin.
Ammatin- ja liikkeenharjoittajat ovat voineet soveltaa maksuperustetta jo nyt, samoin maa- ja metsätaloudenharjoittajat. Muut yritykset ovat voineet soveltaa maksuperustetta tilikauden aikana, mutta tilikauden päättyessä alv-laskelma on tullut oikaista suoriteperusteiseksi.

Laki tulee voimaan 1.1.2017. Sitä sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu lain tultua voimaan. Menettely on vapaaehtoinen. Jos yritys valitsee sen, sitä sovelletaan symmetrisesti myös ostoihin. Yritys voi itse päättää, milloin se alkaa soveltaa maksuperustetta tai palaa noudattamaan suoriteperustetta.

Lisätietoja:
johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät, p. 050 544 3928, anna.lunden@yrittajat.fi
veroasiantuntija Laura Kurki, Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2928, laura.kurki@yrittajat.fi