30.11.2017 klo 14:40
Tiedote

Kuntien sote-investointien rajoituksia syytä kiristää – koskettava myös kunnan ostoja kunnalta

Suomen Yrittäjät kannattaa sote-ulkoistuksiin ja investointeihin kaavailtuja kiristyksiä.

Hallitus antoi tänään esityksensä, jonka mukaan merkittävät, yli viiden miljoonan euron investoinnit sosiaali- ja terveyspalveluihin vaatisivat jatkossakin luvan. Lupa myönnettäisiin vain, jos investointi on välttämätön ja kiireellinen.

Lisäksi maakunta voisi irtisanoa pitkät merkittävät ulkoistussopimukset ilman, että yritykselle tarvitsee maksaa mahdollista irtisanomiskorvausta. Tätä Suomen Yrittäjät ei kannata.

– Hyvät yritykset eivät investoi varautumatta muutoksiin sopimusehdoin. On kohtuutonta, jos valtio poistaa tämän tavanomaisen sopimusehdon, kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Oikea osoite mahdollisen irtisanomiskorvauksen maksajaksi on maakunnan sijaan sopimuksen tehnyt kunta. Tällöin lain tavoite investointien ja ulkoistusten hillitsemisestä toteutuu parhaiten, hän jatkaa.

Yksinoikeudet sulkevat markkinat muilta toimijoilta

Meneillään olevan sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, ettei palvelurakennetta nyt betonoida antamalla tosiasiallinen yksinoikeus alueen palveluihin vain yhdelle toimijalle.

– Irtisanomisoikeuden tulee yritysulkoistusten lisäksi koskea myös julkisen sektorin keskinäisiä kumppanuuksia, Grekin vaatii.

– Julkinen monopoli on valinnanvapauden kannalta yhtä haitallinen kuin yksityinenkin. Lain ei pidä rohkaista luomaan julkista yhteistyötä estämään kilpailua. Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen perustuu monituottajamalliin, jossa eri toimijat sparraavat toisiaan, hän muistuttaa.

Hallitus esittää, että aiempaa suurempi osa ulkoistuksista tulisi rajoituslain piiriin: Nyt rajoituksia sovelletaan hankintaan, jonka arvo ylittää 50 prosenttia kunnan järjestämisvastuulla olevista sote-käyttömenoista.

Rajaa alennetaan 30 prosenttiin, mikä täytyy pienissä kunnissa melko helposti. Jos tällainen ulkoistussopimus on voimassa pitempään kuin vuoden 2020 loppuun, on maakunnalla oikeus irtisanoa ulkoistussopimus ilman kustannuksia. Irtisanomisaika säilyy nykyisen lain 12 kuukautena.

Suomen Yrittäjät oli mukana torjumassa irtisanomisajan lyhennystä.

Lisätietoja:

Kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin p. 050 550 3488, satu.grekin@yrittajat.fi
Elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama p. 040 587 2445, susanna.kallama@yrittajat.fi