6.7.2021 klo 07:55
Tiedote

Kysely: Monipuolinen kielitaito on tärkeä yrityksille – kielitaidon merkitys vahvassa kasvussa

Kielitaito on tärkeä valtaosalle yrityksiä: erittäin tärkeä 27 prosentille ja melko tärkeä 31 prosentille yrityksistä. Neljännes kertoo, että vieraiden kielten osaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa. ”Viennistä elävän pienen kansakunnan pitää panostaa kielitaitoon, jos se haluaa menestyä”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

Merkittävä osa yrityksistä on tyytyväisiä siihen, miten kielitaitotarpeet toteutuvat tällä hetkellä. 87 prosenttia arvioi, että yrityksessä oleva kielitaito vastaa yrityksen tarpeita.

Tiedot käyvät ilmi Kantarin Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tekemästä Yrittäjägallupista, johon vastasi 1018 pienen ja keskisuuren yrityksen edustajaa.

Teollisuusyrityksistä kolmanneksella tarve rekrytoida kielitaitoisia työntekijöitä

Yrityksistä 14 prosentilla on tarve rekrytoida henkilöitä, jotka osaavat vieraita kieliä, ja kahdeksan prosenttia sanoo, että heillä on tarve ostaa kielipalveluita.

Erityisen paljon kielitaitoisten rekrytointitarpeita on teollisuudessa, jossa joka kolmannella on kielitaitoisen rekrytointitarpeita. Alueellisesti kielitaidon lisätarvetta on eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa. Rekrytointiaikomuksia on kuitenkin eniten Uudellamaalla.

Teollisuudessa ja isommissa yrityksissä kielitaidon merkitys kasvaa

Yrityksistä 24 prosenttia kertoo, että kielitaidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa, eniten teollisuudessa ja yli kymmenen työllistävissä yrityksissä. Vain kaksi prosenttia yrityksistä arvioi, että vieraiden kielten osaamisen tarve vähenee.

Eniten kielitaitoa tarvitaan asiakaspalvelussa (55 %), myynnissä (35 %) ja viestinnässä (28 %). Kielitaidon tarve on merkittävä myös markkinoinnissa (22 %) ja teknologian käyttöönotossa (16 %). T

eknologia, tuotanto ja prosessikehitys korostuvat teollisuudessa. Monipuolisimmat kielitaitotarpeet ovat teollisuudessa ja pääkaupunkiseudun yrityksissä.

“Englanti on yritysten toinen kotikieli” – myös ruotsin kielen taito korostuu

Yrityksissä tarvitaan eniten suomea (87 %) ja englantia (87 %). Myös ruotsin taito on olennainen: sitä tarvitaan 44 prosentissa yrityksiä. Seuraavina tulevat saksa (15 %), venäjä (12 %) ja viro (6 %). Teollisuudessa myös kiinan merkitys korostuu.

– Englanti on yritysten toinen kotikieli. Sen osaaminen on tämän ajan yleissivistystä. Myös ruotsin rooli on hyvin merkittävä. Siksi myös osaamiseen pitää panostaa. Viennistä elävän pienen kansakunnan pitää panostaa kielitaitoon, jos se haluaa menestyä, Pentikäinen sanoo.

– Kansainvälisyys voi olla pienellekin yritykselle aivan elinehto. Siksi kielten opiskelu sekä opinnoissa että työssä on tärkeää, sille kannattaa varata aikaa ja rahaa.

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

  • Kyselyyn vastasi 1018 pk-yrityksen edustajaa.

  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

  • Yrittäjägallup ei ole Suomen Yrittäjien jäsenkysely, vaan otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.

  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

  • Tiedot kerättiin 23.5.–27.5.

Lisätietoja:

Tutustu Yrittäjägallupin tuloksiin kielitaidon merkityksestä yrityksissä.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi